Den som direkt eller indirekt drabbas av svartsjuka har det ofta mycket arbetsamt. I dessa situationer förekommer alla typer av destruktiva känslor. Allt förstånd försvinner och det liknar alltmer strid än vänskap.

 

Men det går att ändra på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visst går det
att komma
till rätta med
svartsjuka

 

Att drabbas av svartsjuka kan vara värre än allt annat. Den kraften kan mala sönder allt gott i ett annars mycket bra förhållande.

 

 

Att lösa svartsjuka